World Wide Webkontrol

Webkontrollen er et internetprogram – specielt udviklet af Kinnan - hvor man kan indstillle og styre sin varmepumpe. Man kan tænde og slukke for varmepumpen, aflæse, hæve og sænke temperaturen i huset.

For at kunne kommunikere med varmepumpen skal man tilkoble et PRO1 GSM modul (ekstraudstyr), men så er det også muligt at styre elradiatorer, vandvarmer og andre tekniske installationer enten via PC’en eller SMS,
ligesom man får alarm ved strømsvigt.

Som ekstraudstyr kan tilkobles webcam, bevægelsesføler og fjernaflæsning af elmåleren.