Miljøvenlig

REDUCERET CO2 -UDSLIP: REN MILJØBEVIDSTHED

Når du installerer LG Therma V-løsningen, begynder du at anvende 1 til 2 vedvarende energikilder afhængigt af systemkonfiguration – luft og sol. Dette miljøvenlige system reducerer CO2-udslippet sammenlignet med varmesystemer, der f.eks. anvender olie eller brænde.ET MILJØCERTIFICERET PRODUKT (EPD)

Miljøcertificering af produkter er obligatorisk. Miljøcertificeringen foretages af fagfolk og gør det muligt at foretage et skøn af energiforbruget i huse og andre bygninger, som sælges eller udlejes. Fortolkningen af analysen lettes ved hjælp af et beløb, som angives i euro samt følgende mærkning:

- En mærkning, som angiver energiforbruget (f.eks. husholdningsmaskiner og nye biler).
- En mærkning, som viser effekten af forbruget på drivhuseffekten.
     

Næsten 85 % af husholdningens energiforbrug går til opvarmning. Derfor er opvarmning også den vigtigste faktor for en husholdning. Takket være den høje effektivitet giver LG Therma V-varmepumperne et betydeligt reduceret energiforbrug i boliger samt mindre udslip i form af drivhusgasser som CO2. LG Therma V er altså en økonomisk og miljømæssig sund investering for husejere.